Happy Grandparents’ Day

“Wala sa edad ang pagtulong, ang mahalaga ay ang pusong naghahangad na makapagbigay ngiti sa kapwa” – Mergie Tibay (NCFPI Volunteer)

Taong 2010, nang nakilala ko ang NCFPIs pamamagitan na rin ng pagiging volunteer ko sa Tahanang Walang Hagdanan. Marami na akong karanasan sa pag volunteer hindi lamang sa NCFPI pati na rin sa mga taong nangangailangan ng tulong na lumalapit sa akin. Lubos kong priyoridad ang mga may kapansanan sapagkat dahil may anak din akong PWD, siya ay isang visual impaired.

Napakasarap sa pakiramdam na maging kabahagi ka ng isang foundation tulad ng NCFPI na may mababait na staff, doctors, at iba pang volunteer. Lubos rin ang aking kasiyahan na matulungan ang mga magulang at pasyente lalo na’t ang araw ng kanilang operasyon ay kanilang napagtagumpayan. Tuwing Lunes, 4am pa lang ay naghahanda na ako upang asikasuhin ang Smile Dyip na ginagamit naming service mula JalaJala Rizal patungo sa Our Lady of Peace Hospital sa Parañaque upang macheck-up ang cleft patients sa aming lugar.

May mga pagkakataong hindi naooperahan ang mga patient na dala namin dahil nagkakataong nagkakaroon sila ng ubo at sipon at iyon ay lubos na nakakapagpalungkot sa akin. Pero sa oras na sila ay maoperahan na ay ako ang unang natutuwa para sa mga patient dahil mabubuong muli ang kanilang mga ngiti.

Ngayong panahon ng pandemya ay ilang buwan na ring kanselado ang OPD sa OLPH para sa lubos na pag-iingat sa mga patient at magulang. Ako’y nalulungkot para sa mga magulang na patuloy na nagtatanong kung kailan magkakaroon muli ng OPD ngunit aking pinauunawa sa kanila ang kasulukayan nating kondisyon.

Sa ngayon ay isa akong Frontliner sa aming bayan bilang isang Barangay Volunteer. Bilang isang frontliner ay araw-araw kaming abala para protektahan ang aming bayan sa Covid-19. Kami ang naatasang magasikaso ng mga ayuda na galing sa ating gobyerno. Isa ako sa mga patuloy na lumalaban at nanalangin para sa katagang ” WE HEAL AS ONE”.

Bilang isang volunteer ay hindi lamang ikaw ang nakakatulong dahil ito ay nakakatulong rin sa aking physical and mentally abilities. Mas mararamdaman mo ang pagmamahal ng mga taong natulungan mo. Ang mga yakap at pasasalamat ng mga dating batang pasyente na aking natulungan na ngayon ay dalaga’t binata na.

Ako’y nagdadasal sa Panginoon na patuloy pa rin tayong magbigay serbisyo para sa mga batang may CLEFT LIP and PALATE na isisilang pa. Salamat NCFPI, kayo ang naging daan para sa mga batang nangarap na mabuong muli ang maganda nilang ngiti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *