Journey of a Facial Cleft

“Kung nakayanan namin, makakayanan din ninyo.” – Gregory Viste (NCFPI Patient Parent)

Kaming magulang ni Roejan Geri L. Viste ay ikinasal noong 2003 at inumpisahang harapin ang buhay ng isang may pamilya. Sa unang pagkakataon ay nagbuntis ang aking asawa at isinilang si Roejan noong Mayo 21, 2008. Kami ay nanabigla sa kalagayan ng aming anak. Lubos ang paghahanda namin sa pagsilang ni Roejan; kami ay regular na nagpapakonsulta, at ni minsan ay walang nakitang problema sa kanyang pagbubuntis ang mga doktor na sumuri sa asawa ko.

Kaya’t kami ay sobrang nagulat, nalungkot at nangamba sa kalagayan ni Roejan noong siya ay isinilang at ayon sa mga doktor ay meron siyang “facial cleft.” Pagkaraan ng isang buwan ay unti-unting nasira ang kanyang kanang mata at kami ay sinabihang dalhin siya sa isang dalubhasa sa Maynila upang agarang magamot ang aming anak. Kaya’t agad-agad kaming lumuwas dala ang munti naming ipon at dasal, sapagkat wala kaming kasiguraduhan sa kung ano ang aming kapalaran.

Dinala namin si Roejan sa isang pribadong Ospital ayon sa payo ng doktor. Kami ay dumulog sa kanilang “Indigent Patient Welfare,” natanggap kami pero pinaghanda din kami ng pera dahil may mga gagastusin pa rin.

Pagkalipas ng isang araw, inoperahan ang mata ni Roejan at sinabihan kami na mas mainam na tanggalin na ang kanyang kanang mata. Kami ay tuluyang nalungkot sapagkat mahirap sa amin na tanggapin na gano’n ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng operasyon, kami ay pansamantalang nakitira sa isang nagmalasakit na kamag-anak at lihim niyang inilapit sa mga doktor ang sitwasyon ng anak ko.

Hanggang isang araw, nakatanggap na lang kami ng abiso na may mga doktor daw na gusto kaming makausap doon sa PGH. Kami ay agad na pumunta, at doon namin nakausap sina Dr. J. J. Cruz, Dr Bernard Tansipek at mga iba pa. Sila’y napakabuti at kami’y tinanggap agad sa NCFPI. Doon kami ay nakaramdam ng pag-asa dahil may mga doktor at mga empleyado ng NCFPI na gumagabay sa amin at nagbibigay ng payo.

Hindi nila kami pinabayaan. Sa tulong ng NCFPI, si Roejan ay sumailalim na sa 5 operasyon. Lubos ang aming kasiyahan. Nakita at naramdaman namin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng mga bumubuo ng NCFPI at ang mga iba pang taong tumulong sa amin.

Habang lumalaki si Roejan Geri, siya ay pinalaki namin na isang normal na bata at sa kasalukuyan siya ay nasa Grade 7 na. Hindi man siya ang pinakamatalino sa kanilang klase bagkus siya naman ay hindi pahuhuli at aktibong sumasali sa mga gawain at aktibidad ng paaralan. Dala ng aming pag-aalala na maaari siyang kutyain, minabuti namin na i-enroll sa isang Christian School at siya naman ay mabuting tinanggap ng kanyang kamag-aral.

May mga pagkakataon na tinatanong namin ang Diyos kung bakit kay Roejan pa nangyari ito. Hindi kami diretsong sinagot ng Diyos pero unti-unti naming napagtanto na may napakabuting mensahe ang pagdating niya sa aming pamilya. Noong una, puno kami ng kalungkutan, pero ngayon, biyaya ang nararamdaman namin sa pagdating ni Roejan

Sa mga magulang na kasalukuyang dumaranas ng pagkakaroon ng anak na may cleft o ano pa mang karamdaman, huwag kayong mawalan ng pag-asa na magamot ang inyong anak.

Andiyan ang mga bumubuo ng NCFPI, mga doktor at espesyalista na handang tumulong sa ating mga pangangailangan. Huwag tayong mabahala na kutyain ang ating anak sapagkat ang ating pamayanan ay tanggap na ang kalagayan ng mga may kapansanan.

Sa larawan ni Roejan noong siya ay ipinanganak, mararamdaman ninyo kung anong hirap ng kanyang pinagdaanan. Ngunit kaming pamilya niya ay hindi sumuko. Nanatili kaming nananalig sa Diyos at sa kabutihan ng mga taong lubos na tumulong sa amin tulad ng mga mahal naming empleyado ng NCFPI at sa iba pa.

Kung nakayanan namin, makakayanan din ninyo. Kung hindi man sa ngayon, mararamdaman ninyo ang biyaya na kalakip ng pagdating ng ating anak na may kapansanan. Sa aming pamilya, perpekto si Roejan gayundin ang kanyang pagdating sa aming buhay.

Lubos kaming nagpapasalamat sa NCFPI at sa lahat ng tumulong sa amin, kung hindi man namin maibabalik ang mga materyal at aruga na inyong ibinahagi sa amin, ang Diyos na po ang kasama naming na punan ang aming pagkukulang at higit po niyang palitan ang inyong kabutihan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *